UF
$37,396.77
UTM
$65,443.00
IPC
0.50%
USD
$908.95
EURO
$982.33
Frigorifico Karmac SPA.