UF
$28,326.38
UTM
$49,673.00
IPC
0.10%
USD
$773.36
EURO
$861.11
Frigorifico Karmac SPA.