UF
$29,762.44
UTM
$52,213.00
IPC
0.10%
USD
$775.54
EURO
$918.02
Frigorifico Karmac SPA.