UF
$30,298.81
UTM
$52,842.00
IPC
1.20%
USD
$817.61
EURO
$951.48
Frigorifico Karmac SPA.