UF
$28,590.10
UTM
$50,021.00
IPC
0.40%
USD
$836.05
EURO
$922.69
Frigorifico Karmac SPA.