UF
$28,716.52
UTM
$50,372.00
IPC
0.00%
USD
$805.75
EURO
$878.20
Frigorifico Karmac SPA.