UF
$35,318.20
UTM
$61,954.00
IPC
0.80%
USD
$793.19
EURO
$851.52
Frigorifico Karmac SPA.