UF
$33,579.51
UTM
$58,772.00
IPC
1.40%
USD
$882.33
EURO
$909.99
Frigorifico Karmac SPA.