UF
$29,294.68
UTM
$51,489.00
IPC
0.70%
USD
$719.91
EURO
$869.67
Frigorifico Karmac SPA.