UF
$34,800.22
UTM
$60,853.00
IPC
0.50%
USD
$915.81
EURO
$952.78
Frigorifico Karmac SPA.