UF
$30,736.33
UTM
$53,476.00
IPC
1.30%
USD
$819.59
EURO
$918.41
Frigorifico Karmac SPA.