UF
$28,399.15
UTM
$49,723.00
IPC
0.60%
USD
$791.95
EURO
$858.20
Frigorifico Karmac SPA.