UF
$28,292.61
UTM
$49,623.00
IPC
0.10%
USD
$772.93
EURO
$857.38
Frigorifico Karmac SPA.