UF
$34,217.38
UTM
$59,595.00
IPC
1.20%
USD
$987.07
EURO
$948.29
Frigorifico Karmac SPA.