UF
$32,518.72
UTM
$56,762.00
IPC
1.40%
USD
$842.38
EURO
$892.73
Frigorifico Karmac SPA.